Aangenaam wij zijn Tiem

De samenleving leeft! De wereld blijft groeien en wordt groter en kleiner tegelijk. We zijn met z’n allen in beweging en ontwikkelingen volgen elkaar sneller op. Dit biedt kansen en ontwikkelingen voor velen. Zij stromen dan ook moeiteloos mee in de maatschappij en profiteren van de mogelijkheden. Dit geldt niet voor iedereen. Voor een deel van de samenleving is ‘mee doen’ geen vanzelfsprekendheid. Terwijl mee doen in de maatschappij zoveel moois oplevert. Een gevoel van eigenwaarde, sociale contacten, er toe doen, zelfredzaamheid en plezier!

Mee doen is ook ontwikkelen en het vinden en hebben van passend werk. Een plek waar je je prettig voelt en je jouw kwaliteiten kunt laten zien. Passend werk kan echt van super grote betekenis zijn. Niet alleen voor de kandidaat, ook voor de werkgever biedt het vinden van een mooie match voordelen. Aanbod en vraag bij elkaar brengen, dat is nu precies waar Tiem goed in is! Met de juiste aandacht, creativiteit en vertrouwen als basis van iedere relatie kijken wij naar de mogelijkheden. Het beste in mensen naar boven halen, dat kunnen wij als geen ander. Kansen zijn er voor iedereen, wij maken deze kansen zichtbaar.

In de regio Zwolle staan wij klaar voor kandidaten én werkgevers. Iedere uitdaging gaan wij aan, want wij geloven in matches op de arbeidsmarkt. Dit doen we niet alleen, want als netwerkpartner met daadkrachtige aanpak weten wij mensen, organisaties en onderwijs aan elkaar te koppelen. Natuurlijk voeren wij wettelijke taken uit, maar we kijken ook breder en innoveren graag. Juist vanuit onze jarenlange ervaring, brede kennis van de doelgroepen en het werkveld kunnen wij verrassende oplossingen bedenken.
Samen aan de slag, is niet voor niets een motto dat ons als een jas past.

 

Tiem met een i?

Ja, wij zijn Tiem met een i. We gebruiken het woord team net even anders. In teamverband werken wij samen aan een optimaal resultaat. De i staat voor inclusief en individu. Met onze persoonlijke aanpak zetten wij het individu altijd centraal. Heel logisch dus dat wij team met een i schrijven.

 

Wat vinden wij belangrijk

Werkgevers aan kop

We zetten de werkgevers ‘aan kop’. Zij hebben de werkplekken voor de doelgroep van de Participatiewet. De komende jaren is iedereen nodig om aan de personeelsvraag van bedrijven te voldoen. (Te) veel inwoners staan nu nog aan de kant, waaronder inwoners met een arbeidsbeperking. Wij willen samen met werkgevers werken aan het begeleiden van deze inwoners naar betaald werk.

Tiem, betrouwbaar en herkenbaar

We willen betrouwbaar en herkenbaar zijn in de regio met een eenduidige aanpak naar werk. We voeren dit gezamenlijk uit in de regio. Eén van de uitgangspunten van de Participatiewet is dat overheid, werkgevers en onderwijs, vraag en aanbod bij elkaar brengen. Door gezamenlijke een sluitende keten te realiseren van in- door- en uitstroom op de arbeidsmarkt kunnen we vraag en aanbod op elkaar laten aansluiten.

Inclusieve arbeidsmarkt

We werken aan een inclusieve arbeidsmarkt als een gezamenlijke en gedeelde doelstelling van de overheid en haar partners. Dit is ook gesteld in de door de gemeenteraad vastgestelde notitie ‘Naar een inclusieve arbeidsmarkt’. Het opzetten van een goed werkende publiek – private samenwerking, met een heldere verdeling in verantwoordelijkheden, vraagt tijd en energie van alle betrokkenen in de stad en de regio. Samen met de betrokken stakeholders proberen we in de komende jaren hier stappen in te zetten.

En – ‘last but not least’ – blijven we verantwoordelijk voor de uitvoering van de (afgesloten) Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Concreet betekent dit dat de SW-medewerkers in dienst blijven van de gemeente. Tiem zorgt er in opdracht van de gemeente voor dat deze medewerkers aan het werk zijn en blijven, het liefst zo regulier mogelijk.

 

Onze missie

Tiem begeleidt mensen naar zo regulier mogelijk werk in samenwerking met werkgevers. Voor mensen die dat (nog) niet kunnen, heeft Tiem passend werk en ontwikkelingsmogelijkheden.

 

Tiem voor kandidaten

Binnen de Regio Zwolle kijken naar kansen en ontwikkelingsmogelijkheden voor kandidaten waarvoor werken niet altijd een vanzelfsprekendheid is. Persoonlijke aandacht, daadkrachtige oplossingen en laten zien wat er nog wel mogelijk is.
Dat geeft vertrouwen en leidt tot resultaat!

Alles voor kandidaten

 

Tiem voor werkgevers

Tiem is ook de partij die werkgevers een stap verder helpt bij het verwezenlijken van maatschappelijk ondernemerschap. Het realiseren van inclusieve arbeidsmarkt? Wij weten hoe dat werkt. Vanuit de Participatiewet voeren wij wettelijke taken uit, maar wij kijken ook verder. Bijvoorbeeld naar publiek-private samenwerkingen. Door te innoveren en samen te blijven kijken naar nieuwe ontwikkelingen kunnen we nog meer kansen creëren. Samen aan de slag!

Alles voor werkgevers

Vragen?
Neem contact op met Martin

(038) 455 41 41

Afspraak inplannen

“Samen aan de slag in de regio Zwolle”