Samen aan de slag

Vanuit onze jarenlange ervaring en brede kennis van de doelgroepen kunnen wij verrassende oplossingen bedenken voor een inclusieve arbeidsmarkt. Dit doen we niet alleen. We werken samen met werkgevers, het onderwijs en partners in de arbeidsmatige dagbesteding. Een andere belangrijke partner is het Werkgeversservicepunt regio Zwolle (www.wspregiozwolle.nl). Samen vormen we een dynamisch netwerk.

Wij verbinden mensen en organisaties aan elkaar. En dat is zeker succesvol. Wij hebben al een ijzersterk netwerk opgebouwd met partijen die zich aan ons verbinden. Samen gaan we aan de slag!

 

Werkgevers

Werkgevers willen we graag betrekken bij het vormgeven van een inclusieve arbeidsmarkt. Immers, bij de werkgever moet het gebeuren. Mooie voorbeelden zijn uiteraard ons uitgebreid netwerk van werkgevers die banen hebben voor mensen die ondersteuning nodig hebben tijdens het werken.

We werken samen met uitzendbureaus. Ook zij hebben een waardevol netwerk van werkgevers die we van harte willen verbinden aan onze inclusiviteitsopdracht. Kandidaten die zelfstandig aan de slag kunnen, verwijzen wij graag door.

Met brancheorganisaties maken we afspraken hoe we bijvoorbeeld gezamenlijk vorm kunnen geven aan de Banenafspraak of hoe we leer-werktrajecten en werkervaringsplekken kunnen vormgeven.

 

Onderwijs

Het onderwijs ondersteunt ons bij het uitzoeken van scholingsvraagstukken. Zij geven belangrijk advies over de mogelijkheden van onze kandidaten om terug te keren naar het onderwijs. Ook weten zij hoe kandidaten mogelijk een certificaat kunnen behalen voor de zaken die ze goed beheersen. Deze ondersteuning maakt dat onderwijsinstellingen een onmisbare en belangrijke partner zijn van Tiem.

Tegelijkertijd heeft elke onderwijsinstelling leerlingen of studenten die niet zonder ondersteuning op de arbeidsmarkt kunnen participeren. We hebben een unieke samenwerking met acht scholen in Zwolle voor voortgezet speciaal onderwijs, praktijk- en entree onderwijs. Bij Tiem is het mogelijk om deze leerlingen, onder passende omstandigheden, stage- en praktijkervaring op te laten doen. Op deze manier zetten we in op een sluitende aanpak tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt.

 

Arbeidsmatige dagbesteding

We hebben contacten met diverse partijen die arbeidsmatige dagbesteding aanbieden aan kandidaten uit de Participatiewet. Voor een deel van onze kandidaten zien wij deze partners als startpunt van het traject naar betaald werk. Voor andere kandidaten kan dit ook een optimaal eindpunt zijn. Deze samenwerking wordt onder andere vormgegeven in het pand van Tiem, maar ook bij partners op locatie.

 

Gemeenten

Voor gemeenten kunnen wij diverse onderdelen van de Participatiewet uitvoeren. Bekend is de Wet Sociale werkvoorziening, maar wij bieden ook werk en begeleiding aan kandidaten met een advies ‘Beschut werk’. Daarnaast hebben we verschillende instrumenten om kandidaten werkfit te maken en te begeleiden naar werk.

Vragen?
Neem contact op met Annet!

(06) 10 56 33 90

Afspraak inplannen