Dag van de 1.000 voorbeelden

Het Werkgeversservicepunt Zwolle en Tiem zetten werkgevers in het zonnetje.

Werkgevers die een inspirerend voorbeeld zijn omdat zij ook met mensen werken met een arbeidsbeperking, verdienen extra aandacht. Daarom zijn op deze dag door heel Nederland, 1000 ondernemers die de Banenafspraak omarmen, in het zonnetje gezet. Daarnaast is er in Den Haag een landelijk event georganiseerd en verspreid door heel Nederland vonden speciale evenementen en bijeenkomsten plaats.

Om te bedanken en te inspireren

Ook bij Tiem zetten wij deze werkgevers, deze ambassadeurs van inclusief ondernemen, graag in het zonnetje. Als schouderklopje voor de ondernemer zelf en ter inspiratie voor andere ondernemers die misschien nog net dat ene zetje nodig hebben. Omdat de beweging naar inclusief ondernemen er een is van voldoening, verrijking en verbinding. En om die beweging in gang te houden.

We doen iets terug

Ondernemers die al actief zijn rondom de Banenafspraak hebben deze dag een attentie ontvangen. Met hun praktijkverhaal inspireren ze collega-ondernemers om aan de slag te gaan met mensen met een beperking.