Maximaal meedoen is winst voor iedereen

Martin Post is er van overtuigd: ‘Samen kunnen we iedereen aan het werk krijgen, ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Er kan veel meer dan we denken. Belangrijk is dat werkgevers en Tiem in nauw contact met elkaar staan en met elkaar in gesprek zijn. Samen zoeken naar oplossingen voor mensen die nog niet meedoen. Samen aan de slag.’

Martin, ruim twee jaar directeur bij Tiem, maakt een bevlogen indruk. ‘Natuurlijk hebben wij ook een financiële opdracht, maar ik zet onze maatschappelijke missie bovenaan. Uiteindelijk levert dat ook financiële voordelen op voor de maatschappij. Mensen langs de kant kosten geld. Meedoen daarentegen levert vele voordelen. Ga maar na, het is voor de mensen zelf heel goed. Men heeft een baan, een zinvolle invulling van de dag en sociale contacten. Bovendien geeft werk structuur en kan het bijdragen aan gezondheid en financiële armslag. Ik noem dat altijd mijn alternatieve schijf van vijf waar we niet zonder kunnen: wonen, werk, gezondheid (beweging, voeding e.d.), financiën en sociale contacten. Zelfredzaamheid is ook goed voor de maatschappij. Minder bijstandsuitkeringen, er is minder kans op uitval of dreiging om te vervallen in drugsgebruik of criminaliteit. En het is goed voor werkgevers. Onze mensen hebben sowieso wat bij te dragen, het zijn uiterst loyale, trouwe werknemers. Daarom zet Tiem in op maximaal meedoen.’

Ambitie
Tiem is dé partij die werkt aan een inclusieve arbeidsmarkt voor de regio Zwolle. ‘Wij brengen vraag en aanbod bij elkaar. Tiem begeleidt mensen in samenwerking met werkgevers naar zo regulier mogelijk werk. Voor mensen die dat (nog) niet kunnen heeft Tiem passend werk en ontwikkelingsmogelijkheden.’ Werkgevers spelen een cruciale rol in de ambitie van Tiem, een ambitie die breed maatschappelijk wordt gedeeld maar daarmee nog niet gerealiseerd is. ‘Ik wil werkgevers graag uitdagen om de samenwerking aan te gaan, om middelen te vinden en daarin creatief te zijn. Stel je eens voor: we gaan samen met de 20 grootste werkgevers uit de regio aan de slag. Maken een goed plan om elk 20 mensen aan het werk te helpen. Hebben we 400 man aan het werk. Dat moet toch kunnen?’

Werkgeversservicepunt
Werkgeversservicepunt Regio Zwolle (WSP) adviseert en ondersteunt werkgevers in de regio bij uiteenlopende arbeidsmarktvraagstukken. WSP biedt een groot en divers aanbod van personeel, met en zonder afstand tot de arbeidsmarkt. Tiem heeft vijf accountmanagers in dienst die fulltime voor het WSP Regio Zwolle werken. Zij zijn als het ware onderdeel van het WSP, een netwerkstructuur van regiogemeenten en UWV. Van hieruit wordt de samenwerking gezocht met de markt. Belangrijkste vraag aan werkgevers is: “Waar zit jouw behoefte en hoe kunnen we die vervullen?”. Bij Tiem werken creatieve werkarchitecten en talentontwikkelaars die maatwerk oplossingen vinden voor mens naar werk en werk naar mens. Martin: ‘De samenwerking binnen het WSP groeit. Als het lukt de verschillende belangen en gebiedsgrenzen los te laten en elkaar te vinden in het overkoepelende belang, namelijk maximaal meedoen, vergroten we de kans op succes. Dat zijn we als samenwerking verplicht aan de samenleving, vind ik.’

Eerlijke prijs
Martin neemt graag een vooroordeel weg dat werkgevers mogelijk hebben over het aannemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, namelijk dat ze duurder uit zijn. ‘Ons uitgangspunt is een eerlijke prijs. De werkgever betaalt wat het werk van de werknemer op dat moment waard is. Is deze bijvoorbeeld voor 60% inzetbaar, dan is 40% loonkostensubsidie beschikbaar. Verder zijn de risico’s van ziekte en uitval gedekt met een no risk polis. Kortom, de werkgever betaalt een eerlijke prijs.’ Wel adviseert Martin om voor het eerste half jaar een budget voor externe begeleiding uit te trekken om eventuele problemen op te lossen en daarmee de kans van slagen te vergroten. ‘Middelen daarvoor zijn te vinden. Stop bijvoorbeeld met de loonwaardemetingen tot op halve procenten nauwkeurig. Steek dat geld in begeleidingsbudgetten. Denk daarnaast aan de sectorfondsen vanuit de Human Capital Agenda. Of fondsen vanuit de provincie. Of zet een deel van het uitkeringsgeld in.’

Tot slot
‘Door de harde lockdown van vorig jaar weten we wat het is om noodgedwongen thuis te zitten. Dat was even leuk, maar al snel misten we het werk, de collega’s. Iedereen verdient het om mee te doen.’

Bron: RegioLokaal pag. 62 – Hele magazine lezen, klik hier.