Tiem coacht kandidaten naar passend werk door een duurzame match

Tiem Zwolle coacht en begeleidt mensen, in samenwerking met werkgevers, naar zo regulier mogelijk betaald werk. “We zetten ons brede netwerk in om kandidaten toe te leiden naar een betaalde baan”, zegt Mark Helmig, adviseur Werk & Ontwikkeling bij Tiem. “Zowel kandidaten als werkgevers zijn doorgaans heel gemotiveerd, wat leidt tot mooie resultaten.” Mark is adviseur Werk & Ontwikkeling bij het brancheteam productie. “Denk aan sectoren als logistiek en schoonmaak. Ons andere brancheteam richt zich op de dienstverlening, bijvoorbeeld detailhandel.”

 

Tiem is partner van Werkgeversservicepunt Regio Zwolle, samen één aanspreekpunt

Tiem bemiddelt voor mensen die naar verwachting binnen twee jaar kunnen toegroeien naar betaalde arbeid. Voor wie dat (nog) niet haalbaar is, heeft Tiem zowel in- als extern passend werk en ontwikkelingsmogelijkheden. Tiem is een van de partners in het Werkgeversservicepunt (WSP) Regio Zwolle. “Samen vormen we één aanspreekpunt voor werkgevers, waarbij we zoeken naar werkplekken voor verschillende doelgroepen”, legt Mark Helmig uit. “Zoals mensen die vanuit de gemeente op basis van de Participatiewet naar ons zijn doorverwezen, maar ook statushouders en mensen met een arbeidsbeperking, al dan niet uit de sociale werkvoorziening. En soms melden mensen zich rechtstreeks bij ons aan; ook dat is mogelijk.”

 

de Passage

Wie instroomt bij Tiem, begint bij ‘de Passage’. Hier wordt een ‘foto’ gemaakt van de kandidaat: een portret met alle relevante gegevens, zoals kwaliteiten, arbeidsverleden en opleiding, maar ook waar iemand energie van krijgt. “Want we zoeken een werkplek die zoveel mogelijk aansluit bij iemands voorkeuren”, aldus Mark Helmig. “We streven uiteindelijk naar een duurzame werkplek, en dat houd je langer vol als het werk bij je past en aansluit bij je interesses.”

 

Interessant voor werkgever én kandidaat

Aansluitend kan de kandidaat werkervaring opdoen via een werkervaringsplaats intern bij Tiem of extern bij betrokken werkgevers. Hierbij gaat een kandidaat veelal één dag per week naar school in combinatie met een stage – met behoud van uitkering – bij een deelnemende werkgever. Zo werkt de kandidaat, begeleid door een adviseur, aan noodzakelijke vaardigheden, werkervaring en arbeidsritme. Dat gebeurt via een aanvullende scholing, gericht op de beoogde baan. De werkwijze van Tiem is voor beide partijen interessant, zegt Mark Helmig. “Wij hebben werkgevers nodig om onze kandidaten te kunnen plaatsen. De werkgever zoekt mensen die hun vacatures kunnen vervullen. Over het algemeen zijn werkgevers vaak bereid om mensen uit onze doelgroepen aan te nemen en te begeleiden. Ze doen het vaak vanuit het besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid, van inclusief ondernemen: dat je mensen via passend werk zoveel mogelijk tot hun recht wilt laten komen in de maatschappij. Het draagt bij tot de ontwikkeling van zowel de persoon als de organisatie.”

 

Traject op maat

Tiem zoekt naar de juiste match tussen werkgever en kandidaat. “Als iemand minder productief is dan een gebruikelijke werknemer, stellen we samen een traject op om de kandidaat tot zijn recht te laten komen, zodat de werkgever er een goede arbeidskracht aan heeft. Iemand die bijvoorbeeld een vorm van autisme heeft, kun je laten werken in een prikkelarme omgeving. En iemand met een lichamelijke beperking moet je niet de hele dag op een statische werkplek neerzetten, maar een plek die wat meer beweging vraagt en waar iets vaker een pauze mogelijk is. Heel vaak kun je iemand met iets meer persoonlijke aandacht op weg helpen. Uiteindelijk werken we er naartoe dat het reguliere werknemers worden. Hooguit blijven ze soms iets meer begeleiding en aandacht nodig hebben.”

Een belangrijke succesfactor is volgens Mark de vraag in hoeverre iemand er klaar voor is om de stap naar werk te maken. “Daar zetten we samen de schouders onder. Iemand die langdurig in een uitkeringssituatie heeft verkeerd, heeft vaak moeite om weer structuur en arbeidsritme op te bouwen. Bij Tiem hebben we daar voor ook intern mogelijkheden. Voor het opbouwen van voldoende vaardigheden bieden we aanvullende opleidingen of werkervarings- en ontwikkelplekken. Dat kan soms ook op externe locaties, zoals een kringloopbedrijf of DOCK24. Soms zijn er andere belemmeringen, zoals schuldenproblematiek of een verslaving. Ook dan helpen we in nauwe samenwerking met externe partijen.”

Bron: ZwolleZuid Magazine – Klik hier om het magazine te lezen.