Tiem en de gemeenteraadsverkiezing

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen heeft Tiem alle Zwolse politieke partijen die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen, uitgenodigd voor een werkbezoek. In dit geval een echt werkbezoek. Raadsleden konden meewerken op verschillende afdelingen binnen de organisatie.

 

Tiem begeleidt kandidaten naar passend werk en biedt ook passend werk op haar locatie aan de Lingenstraat in Zwolle. Door mee te werken, konden de raadsleden laagdrempelig gesprekken voeren met medewerkers en met andere kandidaten die door Tiem worden begeleid. Kandidaten zoals bijvoorbeeld leerlingen van het Speciaal voortgezet onderwijs, statushouders en taakgestraften. Dit leverde mooie inzichten op en soms stevige discussies. Deze informatie kunnen de raadsleden meenemen in haar ideeën over een inclusieve arbeidsmarkt. Ook worden de potentiële kiezers betrokken bij de lokale democratie. Een mooie win-win.

 

Tiem is gesprekspartner voor veel werkgevers die werk willen maken van een inclusieve arbeidsmarkt. Na de verkiezingen op 16 maart, worden de raadsleden door Tiem uitgenodigd om met deze werkgevers in gesprek te gaan. Door samen met de politiek op te trekken, brengen we een inclusieve arbeidsmarkt dichterbij en zet Tiem in op werkgeluk voor iedereen.