Tiem Jaarverslag 2019

Tiem begeleidt mensen naar zo regulier mogelijk werk, in samenwerking met werkgevers. Daarnaast biedt Tiem passend werk en ontwikkelingsmogelijkheden aan hen die dat nog niet kunnen.

Niet iedereen die kan, is aan het werk. Maar er is werk, ook voor de doelgroep met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het aanbod vanuit de doelgroep past niet altijd ‘1 op 1’ op de vraag van de werkgever. Dit betekent extra inspanning aan vraag- en aanbodkant zodat iedereen mee kan doen. De professionals van Tiem zijn vakspecialisten op het gebied van inclusiviteit. Tiem denkt graag actief mee over de mogelijkheden en draagt zorg voor gemotiveerde kandidaten die klaar zijn voor de stap naar werk. Zo willen we samen werken aan een betere match en inclusiviteit.

Meer hierover in ons Tiem Jaarverslag 2019