Tiem Jaarverslag 2021

In de algemene vergadering van 20 juni j.l. hebben de nieuwe wethouders, Paul Guldemond en Dorrit de Jong, Tiem gecomplimenteerd met de jaarresultaten 2021.

Ook in 2021 hadden we te maken met corona. Toch is het Tiem gelukt om goed in bedrijf blijven. In het begeleiden van kandidaten naar werk zijn weer betere resultaten behaald. En ook financieel is het jaar positief afgesloten.

In samenwerking met de gemeente Zwolle leggen we in 2022 de basis voor een verdere uitbreiding van de dienstverlening naar werkzoekenden, werkenden en werkgevers.

Tiem Jaarverslag 2021