Tiem, ‘Samen aan de slag’

Sinds de invoering van maatregelen door de Rijksoverheid, is Tiem aangepast ‘Samen aan de slag’. Met ongelofelijk veel inzet en creativiteit van iedereen binnen Tiem, zijn werkprocessen op een verantwoorde manier ingericht.

Dit betekent dat in ons bedrijf aan de Lingenstraat door een kleine groep mensen wordt gewerkt. Vanzelfsprekend onder strikte voorwaarden en iedereen die tot de risicogroep behoort of ziekteverschijnselen heeft, kan en mag niet werken. Kantoorpersoneel werkt zoveel mogelijk vanuit huis. Gesprekken voeren en vergaderen gebeurt telefonisch of via videoverbinding. Op de productieafdelingen kijken we voortdurend naar de balans tussen wensen van onze klanten én wat veilig kan en mag. Gedetacheerde collega’s volgen de richtlijnen van het inlenende bedrijf, waar vanzelfsprekend ook volgens richtlijnen van de Rijksoverheid wordt gewerkt. En natuurlijk blijven we in contact met elkaar. Ik ben trots op de brede samenwerking en steun van alle betrokkenen binnen en rondom Tiem.

Waar het maar enigszins kan, draagt Tiem bij aan het draaiend houden van samenleving en economie. We maken daarbij steeds de afweging tussen de belangen van fysieke gezondheid, geestelijke gezondheid en economie. Zijn er vragen over de huidige gang van zaken, neem dan contact op met je contactpersoon bij Tiem of mail naar info@tiem.nl.

Via dit bericht wens ik alle collega’s, kandidaten, klanten, samenwerkingspartners en andere betrokkenen een heel goed Paasweekend.

Ik kijk uit naar de tijd dat we weer allemaal ‘Samen aan de Slag’ kunnen zijn!

Martin Post, directeur