Tiem zet schouders eronder

De productie afschalen tot het minimum. Roostertijden invoeren en het hele gebouw zo snel en goed mogelijk coronaproof inrichten. De coronacrisis was – en is – een logistieke puzzel voor Tiem, maar met de inzet van alle medewerkers draait het bedrijf inmiddels weer op tachtig procent.

 

Tiem is namens gemeente Zwolle verantwoordelijk voor de uitvoer van de Participatiewet die sinds 2015 van kracht is. Voor mensen waarvoor (betaald) werk niet vanzelfsprekend is, biedt Tiem scholing, werk en werkervaringsplekken. Onder de doelgroep vallen medewerkers die voorheen onder de sociale werkvoorziening vielen en kandidaten die een uitkering krijgen. Deze kandidaten worden door Tiem begeleid naar betaald werk. ‘Wij werken met kwetsbare mensen, niet alleen sociaal-maatschappelijk, maar ook qua gezondheid’, vertelt branchemanager Roel de Jong. ‘Hun gezondheid staat bij ons voorop. De donderdag voordat de lockdown werd afgekondigd, waarin duidelijk werd dat deze lockdown onafwendbaar was. Dat nieuws kwam behoorlijk heftig binnen. De vrijdag daarop hebben we met het managementteam (MT) en de stafleden intensief overlegd. Ingrijpende maatregelen waren nodig om de veiligheid van onze mensen te kunnen garanderen. Tegelijkertijd wilden we niet onze deuren helemaal sluiten. Daarom hebben we samen met opdrachtgevers strikte prioriteiten gesteld in de productie en is deze met tachtig procent afgeschaald.’

 

Thuis en op locatie werken

‘Food is een heel belangrijke afdeling voor Tiem. Wij verpakken onder andere gedroogd fruit en voedingssupplementen. Producten waar veel vraag naar is. Daarom
is dit werk zoveel mogelijk doorgegaan. Om dat te realiseren moest er soms tijdelijk met personeel worden geschoven. Medewerkers met een kwetsbare gezondheid bleven thuis. Kandidaten met autisme, die juist baat hebben bij een vaste dagelijkse structuur, mochten wel op de locatie werken. Mits het medisch verantwoord was, uiteraard.

Thuiswerken was ook mogelijk. Wij hebben een afdeling waar kleine onderdelen voor zonnepanelen worden gemonteerd. Deze hebben we thuis gebracht bij een tiental kandidaten zodat zij er zelf mee aan de slag konden. Zo is een deel van de productie doorgegaan. Onze opdrachtgevers reageerden begripvol op de hele
situatie. We zijn er niet één kwijtgeraakt.’

 

Bewegwijzering en spatschermen

Ondanks het afschalen in personeel, liepen er toch nog dagelijks tussen de honderd en tweehonderd mensen op de werkvloer. Om de anderhalve meter afstand te kunnen garanderen, moest het gebouw aan de Lingenstraat in korte tijd coronaproof worden ingericht. Bewegwijzering op paden en bij in- en uitgangen, spatschermen langs de productielijnen. In de kantines gingen tafels uit elkaar en is tijdelijk een tent bijgeplaatst om iedereen een plek te kunnen bieden. Met eerdere pauzeshifts kon drukte bij toiletten en de kassa van de kantine worden opgevangen.

De Jong: ‘Tijdens de pauzes lopen collega’s van staf en leiding rond in een geel hesje om te controleren of de regels worden nageleefd. Dat klinkt vrij streng, maar wij doen dat op een positieve manier en dat werkt goed. In juni en juli konden we de productie weer geleidelijk opschalen naar zo’n tachtig procent, zodat we nu weer meer klanten kunnen bedienen. Dit is voor Tiem de maximale capaciteit om de anderhalve meter afstand te kunnen garanderen voor onze werknemers.’

 

Statushouders

Met de lockdown moesten doelen worden bijgesteld. ‘Tiem wilde dit jaar 75 werkervaringsplekken aanbieden voor een diverse doelgroep. Daarvan is nog maar de helft realiseerbaar. Dat is heel spijtig. Ik ben wel blij dat we in samenwerking met de gemeente Zwolle en onderwijspartners kunnen starten met een duaal traject voor statushouders. Zwolle telt meer dan 800 ‘nieuwe Nederlanders’ en onze ambitie is deze mensen verspreid over de komende jaren een leerwerktraject aan te bieden.’

Dit najaar start elke twee maanden een nieuwe groep met zestien deelnemers. Zij volgen veertig weken een leerwerkprogramma met lessen van docenten van de ROC’s Landstede en Deltion. Nederlands leren staat centraal, evenals het vergroten van kennis over onze cultuur en arbeidsmarkt. Gaandeweg verschuift de
nadruk van leren naar werk. Dat wordt aangeboden binnen Tiem of bij één van de samenwerkingspartners in de regio. Vijfentwintig bedrijven staan open voor een werkervaringsplek.’

 

“Opdrachtgevers reageerden begripvol. We zijn er niet één kwijtgeraakt”

 

Een aantal dat in deze onzekere tijden kan veranderen, weet De Jong. ‘Uiteraard volgen we de ontwikkelingen. Daarover zijn we ook in overleg met UWV, gemeente en scholen. Tiem maakt deel uit van het Werkgevers Servicepunt binnen de regio Zwolle en houdt vanuit die rol ook een vinger aan de pols over de regionale economische situatie. Voor ons is het van groot belang vraag en aanbod in vacatures goed te monitoren en op elkaar af te stemmen. Zo kunnen we mensen met afstand tot de arbeidsmarkt voldoende perspectief blijven bieden op werk.’

[Bron: ZON’s Magazine – najaar 2020]