Winst voor iedereen

“Voor onze kandidaten is werk uiterst belangrijk. Wie langere tijd geen baan heeft, kan daar letterlijk ziek van worden. Werk biedt kansen in je leven. Voor werkgevers is onze dienstverlening net zo belangrijk. De arbeidsmarkt schreeuwt om mensen, met name in het productiewerk en de techniek. Zo bezien is maximaal meedoen winst voor iedereen.”

 

Dat zegt Adriaan Vrolijk, accountmanager van Tiem. In zijn functie weet hij wat er speelt op de arbeidsmarkt en bij werkgevers. Hij brengt vraag en aanbod in beeld en bemiddelt tussen plaatsbare kandidaten en Zwolse werkgevers. “Bij Tiem hebben we een arbeidspotentieel van ruwweg tweeduizend mensen”, legt hij uit. “Het gaat om mensen die om uiteenlopende redenen langere tijd niet gewerkt hebben en/of moeilijk zelfstandig aan het werk komen. Het kan gaan om statushouders, alleenstaande ouders, oudere werknemersv an wie hun bestaande baan overbodig wordt door automatisering en robotisering of jongeren die de weg naar de arbeidsmarkt niet weten te vinden.”

 

Werkmakelaar

Bij Tiem– aangesloten bij het WerkgeversServicepunt (WSP) Regio Zwolle, een samenwerkingsverband van regiogemeenten en UWV – worden deze mensen gecoacht en begeleid naar werk. Hiervoor worden leerlijnen ingezet. Een leerlijn is een programma waar kandidaten competenties ontwikkelen en zich vakvaardigheden eigen maken. Dit kan intern bij Tiem, maar ook extern bij werkgevers. “We faciliteren in arbeidsontwikkeling zodat kandidaten arbeidsfit zijn en bij werkgevers aan de slag kunnen”, zegt Adriaan Vrolijk.

Tiem speelt ook in op de behoefte aan arbeidskrachten zoals die door werkgevers wordt neergelegd. Adriaan Vrolijk: “We zijn er evengoed voor de ondernemer; hun vraag is in principe leidend. We hebben een netwerk van zo’n 600 bedrijven in de regio Zwolle, die we verschillende diensten leveren. Met onze kennis kunnen we alles vertellen over het ontwikkelen van passend werk en personeelsvraagstukken. Ook informeren wij over wet- en regelgeving en subsidiemogelijkheden die horen bij de Participatiewet. Zoals bijvoorbeeld loonkostensubsidie, de No Risk-polis of andere mogelijkheden.” Vrolijk legt uit dat de werkgever dan wordt gecompenseerd voor dat deel wat een medewerker (nog) niet kan bijdragen.”

 

Gemotiveerd

Aan de kandidatenkant begint alles met een goede motivatie, weet Adriaan Vrolijk. “We kunnen veel doen. Belangrijke uitgangspunten zijn: motivatie, fysieke mogelijkheden en een zekere mate van flexibiliteit: ben je bereid iets verder te reizen voor je werk of om bijvoorbeeld avond- of nachtdiensten te draaien? En – goed om te noemen – aan die motivatie ligt het doorgaans niet. Ook werkgevers zijn zeer gemotiveerd om mee te denken en dat vergroot de kans op een duurzame match.”

 

Winst voor iedereen

De aanpak van Tiem biedt voordelen voor werkgevers én kandidaten. We zeggen niet voor niets dat maximaal meedoen winst voor iedereen is. Meedoen en werken levert kandidaten sociale contacten, zelfvertrouwen en financiële voordelen op. En voor werkgevers zijn er gemotiveerde arbeidskrachten die graag aan de slag gaan. Bovendien is het fantastisch om te merken dat werkgevers bereid zijn om zich in te spannen voor mensen die net dat beetje extra ondersteuning nodig hebben.

Ook (groeps)detachering is mogelijk. “We zijn geen uitzendbureau, maar als een bedrijf behoefte heeft aan tien tot twintig mensen, zullen we ons daar sterk voor maken. Dan proberen we daar in gezamenlijkheid, met de jobcoach, de ondernemer en wellicht andere organisaties, op in te spelen. We zijn voor bedrijven ook een kenniscentrum waar ze met branche-specifieke vragen terecht kunnen. Ook als het gaat om subsidiemogelijkheden.”

 

Maximaal meedoen

Begeleiden, adviseren en bemiddelen, dat is wat Tiem doet zowel naar werkgevers als naar kandidaten. Met het uiteindelijke doel, een match waarbij werkgever en kandidaat een duurzame arbeidsrelatie aangaan. Dat is maximaal meedoen met winst voor iedereen!

 

[Bron: Stadshagen Nieuws Magazine]