Toepassen Participatiewet

Wat betekent dat voor u als werkgever? Vanaf 2015 is de Participatiewet van kracht. Deze wet vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). De wet moet ervoor zorgen dat meer mensen, met en zonder beperking, werk vinden.

 

Banenafspraak

In het sociaal akkoord hebben kabinet en sociale partners gezamenlijk afspraken gemaakt. Extra banen realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking. Deze extra banen zijn bedoeld voor mensen die niet in staat zijn zelfstandig een inkomen op basis van het wettelijk minimumloon te verdienen. De afgesproken banen worden ook wel ‘garantiebanen’ genoemd.

Wij kunnen ondersteunen bij het succesvol invullen van de Banenafspraak.

 

Meer lezen over het doelgroepenregister? Klik dan op onderstaande button.
Hier kunt u als werkgever bijvoorbeeld ook zelf controleren of uw huidige medewerker in het doelgroepenregister zit.

 

Doelgroepenregister

 

 

“Wij ondersteunen bij het succesvol invullen van de Banenafspraak ”