Begeleid werken

Binnen het traject ‘begeleid werken’ kunnen, mensen met een indicatie WSW (Wet Sociale Werkvoorziening), tegen aantrekkelijke voorwaarden in dienst worden genomen. Hoe dit precies werkt, dat weet Tiem. Wij kunnen daarbij helpen. Als u kandidaten via ons in dienst neemt, kunnen zij bij een eventuele beëindiging van de arbeidsovereenkomst weer bij ons terecht.

 

Medewerker zijn werkt motiverend

De kandidaat komt bij u op de loonlijst en is daarmee ‘uw’ medewerker. Dit is voor kandidaten een enorme waardering en zij zijn dan ook zeer gemotiveerd. Ze krijgen een reguliere arbeidsovereenkomst voor 16 tot 40 uur per week en het salaris is volgens de geldende cao van uw bedrijf. Is er sprake van een lagere arbeidsprestatie, dan wordt deze gecompenseerd met een loonkostensubsidie. Begeleiding van de medewerker, vanuit Tiem, is mogelijk. Dit is altijd maatwerk. Samen bepalen we wat nodig is.

 

Financieel aantrekkelijk

Begeleid werken biedt  een aantal financiële voordelen. Medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst nemen kan zelfs financieel aantrekkelijker zijn dan het betalen van een detacheringstarief. De financiële voordelen in het kort:

  • Loonkostensubsidie: betaling van loon naar arbeidsprestatie. U betaalt het loon op basis van uw cao. Een eventueel lagere arbeidsprestatie wordt gecompenseerd met een loonkostensubsidie.
  • Subsidiemogelijkheden voor extra kosten: u kunt een vergoeding krijgen voor scholing, opleiding en aanpassing van de werkplek.
  • Geen loon betalen bij ziekte: in geval van ziekte hoeft uw bedrijf het loon niet door te betalen. Het UWV neemt dan de betalingsverplichting aan de kandidaat van u over, voor onbepaalde tijd.